Έλλειψη νερού για ψύξη «απειλεί τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια»


Λονδίνο
Η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού και η μείωση της ροής των ποταμών, δύο από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, ήδη οδηγούν στο προσωρινό κλείσιμο θερμοηλεκτρικών εργοστασίων ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία χρειάζονται τεράστιους όγκους νερού για την ψύξη τους. Σύμφωνα μάλιστα με νέα ευρω-αμερικανική μελέτη, το πρόβλημα θα επιδεινωθεί σημαντικά στο μέλλον.

Η έρευνα, η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Nature Climate Change, εκτιμά ότι, ακόμα κι αν η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ταχεία, η παραγωγή ενέργειας από θερμοηλεκτρικές μονάδες θα μειωθεί κατά 4 έως και 19% έως το 2060.
Περισσότερα στο in.gr